Kính chào qúy vị,

img
Tôi là Richard B. Ramirez. Là nhân viên của Văn phòng Giám định thúê Quận Cam mà tôi đẩ phục vu trong 20 năm qua. Thât là mot vinh dự đến với tôi khi đuoc chính thức thông báo ra tranh cư chức vụ Thẩm định viên Quận Cam.

Là Thẩm định viên của Quận, tôi có trách nhiệm đảm bảo tất cả tài sản chịu thuế thuộc Quận Cam được đánh giá chính xác và công bằng. Đảm bảo Văn phòng Giám định thuế Quận thực hiện nhiệm vụ theo các tiêu chuẩn cao nhất là điều cực kỳ quan trọng, bởi vì các dịch vụ công cơ bản như trường học, an toàn công cộng, quy hoạch đô thị và giao thông vận tải là những yếu tố mang đến quyền lợi trực tiếp để đánh giá địa phương. Chẳng hạn bản tổng kết đánh giá của Quận Cam giai đoạn 2015-2016 với giá trị 504.65 tỷ đô la, tạo ra 6.32 tỉ đô la khoản thu thuế tài sản. Trong tổng số thuế thu về, 6% được phân cho chính quyền quận, 11% cho các thành phố, 62% cho trường học, 10% cho các quỹ tín thác tái phát triển và 11% cho các quận đặc biệt trong Quận Cam. Văn phòng Giám định thuế Quận mang đến tài sản vô giá cho cộng đồng để phát triển cơ sở hạ tầng của quận.

Với tư cách là Thẩm định viên Quận Cam. Tôi xin cống hiến hết mình cho nhu cầu của cộng đồng và cho những người nộp thuế trong Quận Cam. Tôi xin cam kết là người quản lý trung thực với tất cả các nguồn lực được giao phó cho tôi. Tôi sẽ tận dụng các thông tin công nghệ và những cải tiến để nâng cao năng lực của Văn Phòng Giám định Quận Cam. Tôi sẽ khuyến khích với sự hợp tác giữa các thành viên trong đội ngũ, sáng tạo và phát triển để họ đạt đến tiềm năng lớn nhất. Cùng chúng với nhau, chúng tôi sẽ mang lại những ảnh hưởng tốt đẹp, tích cực cho cộng đồng và để chánh phủ phục vụ đến tất cả các quyền lợi đến vói mọi người trong Quận Cam.

Tôi thật vinh dự và biết ơn sự ủng hộ của rất nhiều công dân trong Quận Cam, gồm cả các mục sư, luật sư, CPA, người quản lý nhà đất, các chủ doanh nghiệp và chủ sở hữu tài sản. Nếu được chọn, tôi sẽ mang đến sự công bằng, chính trực, hiệu quả, sự xuất sắc và trách nhiệm giải trình cho Văn phòng Giám định thuế Quận Cam.

Tôi trân trọng lá phiếu của bạn vào ngày 5 tháng sáu, 2018.

Chân thành cảm ta,

img

Richard B. Ramirez